พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558

ชมย้อนหลัง

from Thai Livestream

LIVE
2 ตุลาคม 2558 เวลา 16:00 - 17:30 น.

ENG TH
4,587 Total views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558
และเปิดการประชุมสภาครูอาเซียนครั้งที่ 31 ในโอกาสวันครูโลก หัวข้อ “Creative and Productive Role of Teachers for ASEAN Community”
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น.
ณ ห้อง คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เอ 2
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

รับชมถ่ายทอดสดออไลน์ ในระบบ 2 ภาษา 
ภาษาไทย www.pmca.or.th/thai/?p=2826 
English www.pmca.or.th/eng/?p=2428

PAST EVENTS IN CHANNEL Thai Livestream (952)View more